Dagens Medicin arrangerar Demensdagen 2018, den 6 september i Stockholm

Publicerad: 10 June 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Dagens Medicin arrangerar Demensdagen 2018, den 6 september i Stockholm

Från råd och rön till förverkligande – hur skapar vi en demensvård med bästa möjliga livskvalitet?

Nya rön duggar tätt och demenssjukdomar har blivit ett hett forskningsområde men hur når vi ut med resultaten av forskningen till kliniken? Hur kan det förbättra vården för patienterna och utveckla demensvården? Vad krävs för att skapa en demensvård med bästa möjliga kvalitet?

Socialstyrelsen räknar med att antalet demenssjuka kommer att ha fördubblats till 2050. Myndigheten poängterar att det finns stora brister i den svenska demensvården samtidigt har ny kunskap dramatiskt förbättrat vården av demenssjuka. Framsteg som bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika forskningsområden och yrkesgrupper i sjukvården.

Välkommen till Demensdagen 2018 som fokuserar på forskning i framkant och hur vi kan lära av goda exempel för att skapa en mer jämlik demensvård av högsta kvalitet.

Mer information