Inbjudan till seminarium om Utmattningssyndrom och ME/CFS. 13 september i Göteborg

Publicerad: 31 May 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Inbjudan till seminarium om Utmattningssyndrom och ME/CFS som äger rum den 13 september i Göteborg. Seminariet uppdaterar er på det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering.

Program

12:00 – 13:00      Registrering och lunch
13:00 – 13:05      Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
13:05 – 13:40      Utmattningssyndrom: Bakgrund och aktuell forskning. Senior professor Marie Åsberg, Stressrehab FoU, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus
13:40 – 14:15      Behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. Universitetslektor, leg sjukgymnast Therese Eskilsson, Inst f samhällsmedicin och rehab, Umeå universitet
14:15 – 14:50    Långtidsuppföljning av personer med utmattningssyndrom. Överläkare, med dr Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, ISM, Göteborg
14:50 – 15:20      Kaffe
15:20 – 15:55      Myalgisk encefalomyelit (ME) – aktuellt om klinik. Överläkare, med dr Per Julin, ME/CFS-mottagningen, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal, Stockholm
15:55 – 16:20      Myalgisk encefalomyelit (ME) – aktuellt om forskning. Professor em. Jonas Blomberg, Inst för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi, Uppsala universitet, Uppsala
16:20 – 16:50      Avslutning och frågor till panelen

Moderator: Caroline Wachtler, specialist i allmänmedicin, Stuvsta VC och bitr. lektor på Karolinska institutet.
Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen

för mer info:

https://magnetevent.se//Event/utmattningssyndrom-och-mecfs-nu-i-goteborg-20775/#22663