Schizofrenidagen den 28 maj 2018, Karolinska Institutet , Stockholm

Publicerad: 22 April 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Den 28 maj 2018 bjuder Karolinska Institutet in till en halvdag med föreläsningar om schizofreni och en efterföljande frågestund, i Karolinska Institutets aula kl 13:00-17:00. För andra året i rad vänder vi oss till alla intresserade – patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänheten. Deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som innebär ett stort lidande för både drabbade och närstående. Schizofreni är en psykossjukdom som karaktäriseras av positiva symtom (hallucinationer eller vanföreställningar), negativa symtom (exempelvis känslomässig avflackning, utarmat tankeliv, eller viljelöshet), samt varierande grad av kognitiva problem (exempelvis påverkan på uppmärksamhet eller färdigheten att tolka information och använda informationen för att fatta beslut). Ungefär 5% av befolkningen får någon gång i livet en psykossjukdom och i Sverige beräknas ungefär 35-40.000 personer ha diagnosen schizofreni.
För att öka kunskapen om schizofreni och andra psykossjukdomar bjuder vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande riskfaktorer, syskon- och patientperspektiv, behandling, samt om hur hjärnan är uppbyggd.

Anmälan

Anmäl dig här:  https://goo.gl/forms/FRaKBcAxwAVzXpS52
Vi vill helst att du anmäler dig till dagen, men vi kommer också att ha ett antal platser för dig som inte har möjlighet att anmäla dig i förväg.

Program

13.00-13.10 Varmt välkomna
13.10-13-40 Patrick Sullivan
13.40-14.05 Jens Hjerling-Leffler
14.05-14.30 Åsa Konradsson Geuken
14.30-15.00 Paus
15.00-15.35 Louise Kimby
15.35-16.00 Pebbles Karlsson Ambrose
16.00-17.00 Frågepanel med talarna

 

mer info: https://ki.se/meb/schizofrenidagen-28-maj-2018