Nya SPF-kliniska riktlinjer om Transkulturell Psykiatri

Publicerad: 22 March 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

 

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Transkulturell psykiatri – kliniska riktlinjer för utredning och behandling är den artonde skriften i serien Svensk Psykiatri.
Huvudredaktör för boken är Sofie Bäärnhielm, med.dr, överläkare och enhetschef, Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.

Riktlinjerna i boken Transkulturell psykiatri syftar bland annat till att:
• Bidra till jämlik och god psykiatrisk vård för hela befolkningen.
• Medverka till ökad kunskap om kulturella faktorers betydelse vid psykiatrisk diagnostik samt vård och behandling.
• Bidra till god tillgänglighet av psykiatrisk vård för patienter med en invandrar-, flykting- eller minoritetsbakgrund.
• Motverka all form av diskriminering i psykiatrisk vård.

Boken vänder sig i första hand till personal som arbetar inom vuxenpsykiatrin samt äldrepsykiatrin, men är också tillämplig för vårdpersonal i barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri i primärvården. Den kan med behållning läsas av andra professionella aktörer som möter och intresserar sig för människor ur ett transkulturellt perspektiv.

Mer info hittar du här