Kulturkänslig psykiatrisk diagnostik enligt DSM-5, kurs på SPK, 14 mars 2018

Publicerad: 24 January 2018

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Vid årets Svenska Psykiatriska kongress i Stockholm ordnas en kurs i praktisk användning av kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI). Intervjun innehåller 16 frågor som hjälper behandlaren att utforska patientens eget perspektiv på sina problem, orsaker, stöd och stressorer, identitet, förväntningar och erfarenheter av hjälp. Den syftar till att stödja klinikern i diagnostik, behandling och alliansskapande.

Kursen innehåller en presentation av kulturbegreppet och dess betydelse i vården, samt en genomgång av KFI. Du som deltagare kommer att få tillfälle att själv pröva på intervjun.

För ST-läkare i psykiatri ger kursen följande delmål:

Enligt målbeskrivningen från 2015 delmål a2, b1.

Enligt målbeskrivningen från 2008: del av delmål 13.

För mer information, kontakta maria.sundvall@sll.se eller karima.assel@sll.se

Se kongressens hemsida för anmälan: http://www.svenskapsykiatrikongressen.se