Autism och Aspergerförbundets rikskonferens, den 11-12/10 i Malmö

Publicerad: 24 September 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Hämta konferensprogram och info som pdf-fil: klicka här

Plats: Malmömässan, Mässgatan 6, 216 23 Malmö
Tid: 11 – 12 oktober 2017

Konferenspris:
3 200 kronor om du är personal (standardpris).
1 500 kronor om du har egen funktionsnedsättning eller är närstående och är medlem i Autism- och Aspergerförbundet.

Lunch ingår båda dagarna.

Anmälan görs via denna länk:

Sista anmälningsdag 29 september

Har du frågor, mejla: info@autism.se
Anmälan är bindande, men plats kan överlåtas.

Program:

Onsdag 11 oktober

08:45 Registreringen och kaffe

09:45 Välkommen
Autism- och Aspergerförbundets ordförande Anne Lönnermark hälsar välkommen och konferensen inleds.

10:00 Omsorg utan våld
Elisabeth Råberg är föreläsare, handledare och driver korttids- och daglig verksamhet. Som mor till två söner med autism har hon erfarenhet av hur de tidigare farit mycket illa i andra verksamheter.

11:00 Lågaffektiv teori och metod
Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare, föreläsare och handledare. Bo pratar om och ger exempel på hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder.

12:15 Lunch

13:15 Lågaffektiv teori och metod, fortsättning

14:15 Förtida död vid autism
Tatja Hirvikoski, chef för forskning, utveckling och utbildning vid Habilitering & Hjälpmedel i Stockholm, berättar om sin forskning och en uppmärksammad studie som visar att autism i genomsnitt innebär 16 år kortare livslängd än för övrig befolkning.

15:00 Paus

15:30 Rätten till kommunikation
Kommunikationssvårigheter är den vanligaste orsaken till utmanande beteende. Att möjliggöra kommunikation är den effektivaste och enda möjliga vägen om mänskliga rättigheter skall gälla alla. Gunilla Thunberg, logoped och fil dr, redogör för evidens kring alternativ och kompletterande kommunikation och ger konkreta exempel.
17:00 Slut

 

Torsdag 12 oktober

09:00 Fokus på livskvalitet och välmående
Helene Tranquist är pedagog, föreläsare och utbildare. Under många år arbetade hon som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism. Många möten genom åren med vuxna med autism eller asperger och deras berättelser om vägen från ung till vuxen har fått henne att tänka: det finns inget viktigare än att må bra.

10:15 Paus

10:45 Fokus på livskvalitet och välmående, forts

11:30 En plan skapar inte delaktighet
Trine Bach Jensen om en forskningscirkel som hittade flera betydelsefulla faktorer för att skapa delaktighet i verksamheter enligt LSS: fungerande kommunikation, flexibilitet i utformningen av stödet samt reflektion kring vad som är ”ett liv som andra”.

12:15 Lunch

13:15 Utmanande beteenden – Utmanade verksamheter
Petra Björne, fil dr i kognitionsvetenskap och FoU-koordinator i Malmö, säger att människor inom autismspektrumet har goda möjligheter att leva ett liv med hög livskvalitet. I Malmös LSS-verksamheter används ett studiecirkelmaterial baserat på en forskningsöversikt, för att på ett bättre sätt möta brukarnas önskemål och behov.

13:50 På ett annat sätt
Om identitet, relationer och vardag. Det största problemet med att ha asperger är förväntningar och krav från omgivningen, säger Paula Tilli. ”Det är det som skapar stress och tar energi.” Paula ger exempel på missförstånd som uppstått mellan henne och andra människor för att hon tänkt annorlunda.

14:30 Paus

15:00 Nageltrång, mensvärk och depression – ser vi hälsofaktorer?
Eva Nordin-Olson har lång erfarenhet som skolläkare och distriktsläkare med ansvar för LSS-verksamheter. Hon är mamma till en medelålders kvinna med autism och utvecklingsstörning och har tidigare varit ordförande i Autism- och Aspergerförbundet under 16 år.

15:45 Lyfta upp eller trycka ner?
Vad kan vi ta med oss i vårt arbete för att förebygga och undvika tvingande- och begränsande åtgärder för personer med autism i skola, LSS, psykiatri och andra sammanhang? Autism- och Aspergerförbundets ordförande Anne Lönnermark sammanfattar och tittar framåt.

16:00 Slut