Missa inte SPF i Almedalen!

Publicerad: 17 June 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

 

Svenska Psykiatriska Föreningen kommer at finnas i Psykisk Hälsa Huset under årets Almedalsvecka som går av stapeln den 2–9 juli. SPF arrangerar två symposium, den 3 juli på eftermiddag.  Kom och prata psykisk hälsa med oss!

Föreningens symposium:

 

På tal om suicid – vad vet vi?

Datum: Måndag, 3 juli 2017
Tid:  14.30 -15.45

I Sverige dör i genomsnitt 4 personer genom självmord varje dag, vilket gör självmord till en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga och medelålders människor. Antalet suicidförsök som kommer till vårdens kännedom är cirka 8000 varje år, men det finns ett stort mörkertal. Varje suicid och suicidförsök föregås av ett stort mänskligt lidande och innebär en tragedi för närstående. Kostnaderna för samhället är mycket höga.

  • Hur möter man den som inte orkar leva?
  • Är det farligt att prata om självmord – väcker man ”den björn som sover”?
  • Finns det en biologisk sårbarhet för självmord och kan denna i så fall användas för att förutsäga vem som löper risk att ta sitt liv?
  • Vad kan vi göra för att förebygga suicid – från samhället, skolan, sjukvården, forskningen? Vad kan man göra själv.

Alternativa fakta och myter om psykiatri – sant eller falskt?

Datum: Måndag, 3 juli 2017
Tid: 16:00 – 17:30
Psykiatrin hamnar ofta i samhällsdebatten där olika typer av påståenden förs fram, vissa mer underbyggda än andra. Myter kring psykiatrin kan leda till osäkerhet hos patienter och närstående och därför är det viktigt att man från professionen möter myter och löst underbyggda påståenden med fakta.

 

PSYKISK HÄLSA HUSET (tidigare Psykisk Hälsa Café)

Mellan den 3-7  juli hittar du Psykisk Hälsa Huset i Arbetarförenings hus på Kinbergs plats 8 i Visby. Flera av seminarierna sänds LIVE. Kom och prata psykisk hälsa, ta en kopp kaffe och vila i trädgården. Programpunkter pågår mellan 09.00 – 18.45. Du hittar programmet här.