Predictors of favourable outcome in young people with a first episode psychosis without antipsychotic medication. Schizophrenia Res. (2017)

Publicerad: 24 May 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Predictors of favourable outcome in young people with a first episode psychosis without antipsychotic medication

Conus, P., et al., Schizophrenia Res. (2017) http//dx.doi.org/10.1016/schres.2016.12.029

 

Denna artikel beskriver att redan 1939 föreslog Langfeldt att vissa patienter kunde tillfriskna ifrån en psykosepisod utan behandling. Författarna av aktuell artikel använde sig av patienter som behandlats vid ”The Early Psychosis Prevention and Intervention Centre” (EPPIC). 786 förstagångsinsjuknade patienter behandlades mellan 1998-2000. Man hade tillgång till data på medicinadherens på 584 patienter. De patienter som vägrade behandling 17.9% undersöktes och man jämförde de som hade uppnått ett tillfrisknande med de som inte hade tillfrisknat.

Bland dessa patienter fann man 41% uppnådde symptomatisk remission och 33% hade det som benämndes ”functional recovery”.

Bra prognos var relaterat till bättre premorbid funktion, utbildningsnivå, sysselsättningsgrad.

”Good functional outcome” predicerades av kortare duration av prodromalsymtom, mindre intensiva symtom, avsaknad av cannabismissbruk och sysselsättning innan insjuknandet.

Trots en del begränsningar i studiedesignen föreslår författarna att det kan finnas en subgrupp av unga personer som insjuknat i psykos som kan ha en god prognos utan behandling med psykofarmaka. Patienterna behöver då intensiv psykosocial behandling och ACT (assertive case management).

Kommentar: Intressant artikel, uppföljningen var 18 mån, vilket i dessa sammanhang inte är en speciellt lång tid. Patienterna hade ett flertal olika diagnoser, cirka en fjärdedel av patienterna hade affektiv sjukdom och 23.2 % hade schizofreni och 40.4 % hade schizofreniformt syndrom.

Referent Cecilia Mattisson