Kallelse och agenda till föreningens årsmöte

Publicerad: 09 January 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Härmed kallas medlemmarna i Svenska Psykiatriska Föreningen till ordinarie föreningsmöte torsdagen den 16 mars 2017, kl. 17:00.

Plats: Svenska Mässan, Lokal R2, Mässans Gata 24, Göteborg

Dagordningen till mötet hittar du här. Varmt välkomna!

Förslag till ändring stadgarnas paragraf §10