Ansökan om medlemskap i Svenska Sällskapet För Bipolär Sjukdom (SSBS)

    (Pensionerad medlem :Pensionär räknas man som från det år man fyller 65 år)

    Är du redan medlem i Svenska Psykiatriska Föreningen?