Ansökan om medlemskap i Svenska Psykiatriska Föreningen

    (Pensionerad medlem :Pensionär räknas man som från det år man fyller 65 år)