Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom"

Klicka här på loggan!

Unik möjlighet till fortbildning - för dig som är medlem i SPF

Ny blogg från ordförande
2014-09-02

Call for abstract
Till Svenska psykiatrikongressen den 11-13 mars 2015 i Göteborg, Filmstaden Bergakungen.

Nu är det dags att börja planera för nästa års kongress!
I år vill vi att du som är intresserad av att hålla en egen muntlig presentation skickar in ett kort abstract till oss. Det kan handla om ny forskning eller klinisk metodutveckling, men du kan också föreslå ett debattinlägg eller kultu...rinslag.
Vi ser fram emot era förslag och förväntar oss att många tar chansen att göra 2015 års kongress till den mest innovativa hittills!
Skriv ditt namn, förslag på titel till din presentation och ett abstrakt på max 150 ord och skicka till:
ullakarin.nyberg@sll.se
Senaste datum för inlämnande är den 26 september 2014


Antipsykotisk läkemedelsterapi vid schizofreni – nya riktlinjer
Socialstyrelsen poängterar behovet av kontinuerlig behandling
Läkartidningen. 2014;111:CY3U Läkartidningen.se 2014-08-27
2014-08-28


Svenska Läkaresällskapet bjuder in till frukostseminarium om
utmattningssyndrom tillsammans med socialförsäkringsministern Ulf Kristersson och professorerna Marie Åsberg, Mats Lekander och Töres Theorell, 29 augusti, Stockholm
Läser mer under "agenda"

2014-08-06


Sommarblogg från ordförande
2014-06-16


"Ta ansvar för psykiskt sjuka och stoppa kvacksalveri”
Debattartikel i Dagens Nyheter, 2014-06-10, där bl.a. SPF medverkar
2014-06-11


Varannan med psykisk ohälsa upplever diskriminering i vården
Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården. Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin. Det visar en ny studie
Läkartidningen. 2014;111:CXPU Läkartidningen.se 2014-05-23
2014-05-26

Svenska Psykiatriska Föreningen är del av en nordisk antistigma kampanj. Artiklar om stigmat som drabbar personer med psykisk ohälsa publiceras samtidigt i de nordiska dagstidningarna Svenska Dagbladet, Politikken (Danmark), Huvudstabladet (Finland) Läs mer i SvD, brännpunkt den 11 maj

De med psykisk ohälsa behöver vårt stöd

2014-05-11

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård
9-10 oktober 2014, Münchenbryggeriet, Stockholm
Som ett samarbete mellan Svensk Förening för Diabetologi. Svenska Psykiatriska Föreningen, Svensk Förening för Allmänmedicin, Socialdepartementet och med stöd av Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder vi in till detta höstmöte.
2014-05-11


2014-08-30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109