Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"Helhetssyn och samverkan"

 SLUP har bytt namn och heter numera ST-läkare i Psykiatri
Ny hemsida

2016-02-05

Ny debatt artikel i SvD. Nya asylregler  hotar den psykiatrisk hälsa

Uppföljande intervju med Lars Joelsson, SFBUP´s ordförande
i dagens eko på nyårsafton

2016-01-04


Debatt i Svenska Dagbladet
”Fel beskrivning av psykiatrins problem”
2015-12-312016-06-23