Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom"

Klicka här på loggan!

Unik möjlighet till fortbildning - för dig som är medlem i SPF


Som ny medlem i EPA (träder i kraft vid årsskiftet) kan SPF:s medlemmar nu söka den akademiska sommarskolan i Strasbourg, Frankrike. Behöriga att söka är specialister och ST-läkare (som inte har mer än två år kvar till uppnådd specialistkompetens).
Ämnesområdet är samband mellan somatisk och psykisk ohälsa.

5th EPA Academia Summer School on "Comorbidity between mental and physical disorders"
10-13 juli 2015, Strasbourg, Frankrike

2014-12-04


Programmet för Svenska Psykiatrikongressen 2015 är nu färdigt
och Du kan redan nu anmäla Dig

(programmet uppdaterat 141221)

2014-12-01

Glädjande att vår nya hälso-och sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill storsatsa på psykiatrin. Kom till Svenska Psykiatrikongressen så får du höra mer. Ministern inviger vår årliga kongress som hålls i Göteborg 11-13 mars 2015.
Ministern lovar storsatsning på psykiatrin

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill ha en ny strategi mot den ökande psykiska ohälsan. Han vill satsa mer på tidiga insatser, och öppnar för fler vårdplatser i den slutna psykiatrin. Samtidigt väcks krav på en ny kommission för den psykiatriska vården.
SvD Nyheter
2014-11-25

”Agera mot den psykiska ohälsan”
”Larmrapporter om den ökande psykiska ohälsan har förekommit i mer än tio år utan att mycket gjorts för att möta de ökande behoven”, skriver Anki Sandberg och Kjell Broström
SVT Opinion, 2014-11-10
2014-11-12

Fortsatt arbete för att minska fördomar om psykisk ohälsa
Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och brukarorganisationer.
Pressmeddelande, Socialdepartementet 7 november 2014
2014-11-09

Medicinska Riksstämman, 4-5 december 2014 (pdf)
I år har SPF ett större psykiatrisk program än tidigare.
Välkommen!
2014-11-05

Fråga doktorn, 3 november 2014 - SVT 1
Del 9 av 15. Vad gör man om man misstänker att någon i ens närhet mår så dåligt att det finns en självmordsrisk? Och varför begås 70 procent av självmorden i Sverige av män?​
Kvällens direktsända program handlar om psykisk ohälsa och självmord och gästas av Ullakarin Nyberg, psykiatriker vid S:t Görans sjukhus och Umeåbon Patrik From som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och självmordsförsök. Husdoktor är Gunilla Hasselgren och programledare heter Suzanne Axell.
2014-11-04

Idag publiceras en stor kunskapssatsning som adhd som tagits fram gemensamt av Socialstyrelsen, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och SBU. Kunskapsstödet rör behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner, informations- och utbildningsmaterial om adhd.
Kunskapsguiden
2014-10-29


FN på väg att utesluta en halv miljard människor
I FN:s nya utvecklingsmål saknas specifikt fokus på psykisk sjukdom. Det är oacceptabelt då nära en halv miljard drabbas av dessa allvarliga sjukdomstillstånd. Nu måste Sverige agera, skriver Svenskt nätverk för psykisk hälsa i världen. Dagens Samhälle, Debatt
2014-10-28


Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård
Detta var huvudtemat vid det vetenskapliga mötet anordnat av Svensk Förening för Diabetologi (SFD) tillsammans med Svenska Psykiatriska Föreningeni (SFP) och Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM), Levnadsvaneprojektet.

Mötet var välbesök med 400 deltagare. Helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och handlägga metabola sjukdopmar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka – detta klarlades entydligt på mötet.

Nedan kan du ta del av referat samt filmer från dagarna. När detta inte längre ligger kvar som förstasidenyhet kan du hitta alla filerna här (under kunskapsdokument).

2014-11-05


 

Värdet av forskning inom psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa omfattar både psykisk sjukdom och psykiska besvär som leder till nedsatt välbefinnande och som påverkar det dagliga livet. Diagnoser som omfattas är exempelvis depression, ångestsyndrom och schizofreni.
2014-09-20

Ny blogg från ordförande
2014-09-02

Antipsykotisk läkemedelsterapi vid schizofreni – nya riktlinjer
Socialstyrelsen poängterar behovet av kontinuerlig behandling
Läkartidningen. 2014;111:CY3U Läkartidningen.se 2014-08-27
2014-08-28


"Ta ansvar för psykiskt sjuka och stoppa kvacksalveri”
Debattartikel i Dagens Nyheter, 2014-06-10, där bl.a. SPF medverkar
2014-06-11


Varannan med psykisk ohälsa upplever diskriminering i vården
Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården. Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin. Det visar en ny studie
Läkartidningen. 2014;111:CXPU Läkartidningen.se 2014-05-23
2014-05-26

Svenska Psykiatriska Föreningen är del av en nordisk antistigma kampanj. Artiklar om stigmat som drabbar personer med psykisk ohälsa publiceras samtidigt i de nordiska dagstidningarna Svenska Dagbladet, Politikken (Danmark), Huvudstabladet (Finland) Läs mer i SvD, brännpunkt den 11 maj

De med psykisk ohälsa behöver vårt stöd

2014-05-11


2014-12-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109