Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom"

 


Call for abstracts! (pdf)
Dags att planera för nästa års kongress. Välkommen med abstracts!
Oss tillhanda senast den 16/10 2015
2015-03-31

The 31st Nordic Congress of Psychiatry in Copenhagen 2015 – "Psychiatry works"
20-23 september 2015, Köpenhamn, Danmark
Värd i år är Danska Psykiatriska Föreningen på uppdrag av Joint Committee, sammanslutningen mellan de nordiska och baltiska psykiatriska föreningarna. Temat är ”Psychiatry works”.
Det vetenskapliga programmet har både bredd och djup, speglar både vuxenpsykiatri och barnpsykiatri och har ett särskilt spår för ST-läkare. Det i kombination med att kongressen äger rum på det nya Tivoli Congress Center lovar en upplevelse ut över det vanliga.
Kom och lär mer om hur psykiatrin i våra grannländer ser ut. Träffa kollegor, dela med Dig av Dina erfarenheter och bygg nätverk. Ta med ny kunskap hem och bidra till utveckolingen av den psykiatriska vården.
Varmt välkomna!
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Ordf. JC

2015-03-31


Call for abstracts! (pdf)
Dags att planera för nästa års kongress. Välkommen med abstracts!
2015-06-18


SPF´s styrelse har startat upp en ny Facebook-grupp
(Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)
där Du som är läkare inom psykiatri kan begära inträde. Det är en sluten grupp (endast gruppmedlemmar kan se vad som skrivs) där du kan skriva om frågor som engagerar dig och vi i styrelsen kommer att berätta om pågående arbete. Vi hoppas det skall bli en trevlig virituell mötesplats. Välkommen till gruppen!

Nya
SPF´s nya styrelse

2015-06-14


Styrelsen har fått några nya medlemmar - Läs mer här!
2015-03-17


Metis projkektet har ny hemsida
2015-02-182015-08-27