Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom"

 


Levnadsvaneprojektet, del 2 (pdf)

Du kan också läsa mer under SLS Levnadsvaneprojekt
2015-10-06


Föreningen för konsultationspsykiatri
Föreningen är idag hösten 2015 under återuppbyggnad och planerar ett årsmöte i samband med Svenska psykiatrikongressen mars 2016
Läs mer här
2015-09-24


SPF har ett gediget program vid årets Medicinska Riksstämma, 3-4 december 2015 (pdf)
Anmäl Dig tidigt - det är då gratis entré till alla medlemmar i SLS
2015-09-21

2015-09-02


Call for abstracts! (pdf)
Dags att planera för nästa års kongress. Välkommen med abstracts!
Oss tillhanda senast den 16/10 2015
2015-09-02

Call for abstracts! (pdf)
Dags att planera för nästa års kongress. Välkommen med abstracts!
2015-06-18


SPF´s styrelse har startat upp en ny Facebook-grupp
(Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)
där Du som är läkare inom psykiatri kan begära inträde. Det är en sluten grupp (endast gruppmedlemmar kan se vad som skrivs) där du kan skriva om frågor som engagerar dig och vi i styrelsen kommer att berätta om pågående arbete. Vi hoppas det skall bli en trevlig virituell mötesplats. Välkommen till gruppen!

Nya
SPF´s nya styrelse

2015-06-14


Styrelsen har fått några nya medlemmar - Läs mer här!
2015-03-17


Metis projkektet har ny hemsida
2015-02-182015-10-06