Tack alla deltagare på SPK 2024! Vi ses i Göteborg 2025

Kongressens hemsida

Svenska Psykiatriska Föreningen

Svenska Psykiatriska Föreningen verkar för att främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning. Vi arrangerar årligen utbildningar, med Svenska Psykiatrikongressen som landets största psykiatrimöte i centrum.

Föreningen är verksam i frågor kring grundutbildning och specialiseringstjänstgöring. Vi samverkar med olika myndigheter och aktörer för att bidra till en bättre psykiatri, alltid med vår vision Vetenskap och humanism för ögonen.

Som medlem i Svenska Psykiatriska Föreningen är du även medlem i Nordiska Psykiatriska Föreningen, European Psychiatric Association och World Psychiatric Association. Utöver lägre kongressavgift och fria fortbildningsaktiviteter prenumererar du på tre tidskrifter: Svensk Psykiatri, The Nordic Psychiatrist och Nordic Journal of Psychiatry.

Varmt välkommen!