Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom"

Klicka här på loggan!

Unik möjlighet till fortbildning - för dig som är medlem i SPF


Kongressdags!
Ny blogg från ordföranden

2015-03-04

Metis projkektet har ny hemsida
2015-02-18

Påminnelse
Svenska Psykiatriska Föreningens årsmöte (pdf), torsdagen den 12/3, kl. 17.00
Salong 3, Filmstaden Bergakungen i Göteborg

Uppdaterat program!
Svenska Psykiatrikongressen 2015
2015-02-01

epa

Det ger våra medlemmar förmåner att bevista EPA:s kongress till rabatterat pris, att ansöka om anslag och stipendier, tidskriften European Psychiatriy (elektroniskt) mm.
Mer går att läsa i tidskriften Svensk Psykiatri där avgående ordförande Danuta Wasserman skriver om EPA. Just nu är det öppen att söka till EPA:s sommarskola. Om du är legitimerad läkare (M.D.) eller ST-läkare, under 40 år, kan du skicka in ett ansökan om att delta. Den skall innehålla, CV, var man arbetar och är anställd, och vad man planerar för sin framtid. Om ämnet är komorbiditet  mellan psykisk och somatisk sjukdom ökar det chanserna, eftersom det är temat för utbildningen. Den skall innehålla, CV, var man arbetar och är anställd, och vad man planerar för sin framtid. Om ämnet är komorbiditet  mellan psykisk och somatisk sjukdom ökar det chanserna, eftersom det är temat för utbildningen.
Den hålls 10-13 July 2015 in Strasbourg, Frankrike.
Den som blir antagen får kursavgiften och hotellnätter. Resa får man betala själv.

GÅ in på http://www.europsy.net/education/summer-school/application/
för att läsa mer.
2015-01-20


Här kan Du ladda ned det finala programmet för
Svenska Psykiatrikongressen 2015 (pdf)
2015-01-08


Ytterligare en rapport från Socialstyrelsen som visar att personer med psykisk sjukdom, i synnerhet psykossjukdom, inte får tillgång till likvärdig somatisk vård som befolkningen i övrigt
Öppna jämförelser 2014 - Jämlik vård –
Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom (pdf)

2014-12-30

Ny blogg från ordförande med Jul och Nyårshälsning
2014-12-25

Som ny medlem i EPA (träder i kraft vid årsskiftet) kan SPF:s medlemmar nu söka den akademiska sommarskolan i Strasbourg, Frankrike. Behöriga att söka är specialister och ST-läkare (som inte har mer än två år kvar till uppnådd specialistkompetens).
Ämnesområdet är samband mellan somatisk och psykisk ohälsa.

5th EPA Academia Summer School on "Comorbidity between mental and physical disorders"
10-13 juli 2015, Strasbourg, Frankrike
2014-12-04


Programmet för Svenska Psykiatrikongressen 2015 är nu färdigt
och Du kan redan nu anmäla Dig

(programmet uppdaterat 141221)

2014-12-01

Glädjande att vår nya hälso-och sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill storsatsa på psykiatrin. Kom till Svenska Psykiatrikongressen så får du höra mer. Ministern inviger vår årliga kongress som hålls i Göteborg 11-13 mars 2015.
Ministern lovar storsatsning på psykiatrin

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill ha en ny strategi mot den ökande psykiska ohälsan. Han vill satsa mer på tidiga insatser, och öppnar för fler vårdplatser i den slutna psykiatrin. Samtidigt väcks krav på en ny kommission för den psykiatriska vården.
SvD Nyheter
2014-11-25

”Agera mot den psykiska ohälsan”
”Larmrapporter om den ökande psykiska ohälsan har förekommit i mer än tio år utan att mycket gjorts för att möta de ökande behoven”, skriver Anki Sandberg och Kjell Broström
SVT Opinion, 2014-11-10
2014-11-12

Fortsatt arbete för att minska fördomar om psykisk ohälsa
Regeringen har beslutat att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa ska bedriva ett riksomfattande program för att förändra individers och samhällets attityder till personer med psykisk ohälsa. Programmet ska bidra till en generell kunskapsökning kring frågorna och stödja anhörig-, patient- och brukarorganisationer.
Pressmeddelande, Socialdepartementet 7 november 2014
2014-11-09


2015-03-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109