Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom"

 


The 31st Nordic Congress of Psychiatry in Copenhagen 2015 – "Psychiatry works"
20-23 september 2015, Köpenhamn, Danmark
Värd i år är Danska Psykiatriska Föreningen på uppdrag av Joint Committee, sammanslutningen mellan de nordiska och baltiska psykiatriska föreningarna. Temat är ”Psychiatry works”.
Det vetenskapliga programmet har både bredd och djup, speglar både vuxenpsykiatri och barnpsykiatri och har ett särskilt spår för ST-läkare. Det i kombination med att kongressen äger rum på det nya Tivoli Congress Center lovar en upplevelse ut över det vanliga.
Kom och lär mer om hur psykiatrin i våra grannländer ser ut. Träffa kollegor, dela med Dig av Dina erfarenheter och bygg nätverk. Ta med ny kunskap hem och bidra till utveckolingen av den psykiatriska vården.
Varmt välkomna!
Lise-Lotte Risö Bergerlind
Ordf. JC

2015-03-31


Styrelsen har fått några nya medlemmar - Läs mer här!
2015-03-17


Kongressdags!
Ny blogg från ordföranden

2015-03-04

Metis projkektet har ny hemsida
2015-02-18

Påminnelse
Svenska Psykiatriska Föreningens årsmöte (pdf), torsdagen den 12/3, kl. 17.00
Salong 3, Filmstaden Bergakungen i Göteborg

Uppdaterat program!
Svenska Psykiatrikongressen 2015
2015-02-01

epa

Det ger våra medlemmar förmåner att bevista EPA:s kongress till rabatterat pris, att ansöka om anslag och stipendier, tidskriften European Psychiatriy (elektroniskt) mm.
Mer går att läsa i tidskriften Svensk Psykiatri där avgående ordförande Danuta Wasserman skriver om EPA. Just nu är det öppen att söka till EPA:s sommarskola. Om du är legitimerad läkare (M.D.) eller ST-läkare, under 40 år, kan du skicka in ett ansökan om att delta. Den skall innehålla, CV, var man arbetar och är anställd, och vad man planerar för sin framtid. Om ämnet är komorbiditet  mellan psykisk och somatisk sjukdom ökar det chanserna, eftersom det är temat för utbildningen. Den skall innehålla, CV, var man arbetar och är anställd, och vad man planerar för sin framtid. Om ämnet är komorbiditet  mellan psykisk och somatisk sjukdom ökar det chanserna, eftersom det är temat för utbildningen.
Den hålls 10-13 July 2015 in Strasbourg, Frankrike.
Den som blir antagen får kursavgiften och hotellnätter. Resan får man betala själv.

GÅ in på http://www.europsy.net/education/summer-school/application/
för att läsa mer.
2015-01-202015-05-27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109