Tack för i år Svenska Psykiatrikongressen 2023!

Tag del av filmat material här

Svenska Psykiatriska Föreningen

Svenska Psykiatriska Föreningen verkar för att främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning. Vi arrangerar årligen utbildningar, med Svenska Psykiatrikongressen som landets största psykiatrimöte i centrum.

Föreningen är verksam i frågor kring grundutbildning och specialiseringstjänstgöring. Vi samverkar med olika myndigheter och aktörer för att bidra till en bättre psykiatri, alltid med vår vision Helhetssyn och samverkan för ögonen.

Som medlem i Svenska Psykiatriska Föreningen är du även medlem i Nordiska Psykiatriska Föreningen, European Psychiatric Association och World Psychiatric Association. Utöver lägre kongressavgift och fria fortbildningsaktiviteter prenumererar du på tre tidskrifter: Svensk Psykiatri, The Nordic Psychiatrist och Nordic Journal of Psychiatry.

Varmt välkommen!