Välkommen till Svenska Psykiatriska Föreningens hemsida

Vi är psykiatrikernas vetenskapliga och professionella förening. Föreningen bildades 1905 och är dels en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och dels en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Föreningen vill framför allt främja psykiaterkårens utbildning och fortbildning, detta sker bl.a. genom att vi årligen anordnar Svenska Psykiatrikongressen.Vår vision är:

"God psykisk hälsa och minskat lidande av psykisk sjukdom"

Klicka här på loggan!

Unik möjlighet till fortbildning - för dig som är medlem i SPF

Journalister måste bli mer noggranna
Medierna behöver se över sina egna spelregler – journalister måste bli mer noggranna på vilka grunder psykiska sjukdomar görs till en del i brottsrapporteringen. Det skriver en rad forskare, författare och företrädare för organisationer inom området psykisk hälsa i en debattartikel
resume.se
2014-04-14

Nyhetsbrev från Socialstyrelsen


2014-04-07

Professor Martin Schalling ny ordförande i Psykiatrifonden
2014-03-19

 

 

Raffaella Björcks pris för pedagogiska insatser för psykiatrin

utdelades vid Svenska Psykiatrikongressen 2014 och gick till Ing-Marie Wieselgren med motiveringen:

Ing-Marie Wieselgren har under hela sin yrkeskarriär oförtrutet arbetat med att höja den psykiatriska kunskapsnivån i Sverige.
Genom sitt genuina engagemang och nytänkande har hon skapat förutsättningar för utveckling av det pedagogiska arbetet inom psykiatrin.
Att se både individ och systemperspektivet var något som låg Raffaella varmt om hjärtat.

2014-03-16

Imw
Foto: SKL Arkiv

Svensk psykiatrisk forskning kraftigt underfinansierad
Svensk psykiatrisk forskning är kraftigt underfinansierad sett i förhållande till den psykiska sjuklighetens omfattning och samhällsekonomiska konsekvenser. Artikelförfattarna efterlyser en bred handlingsplan för att öka förståelsen för satsningar på området.
Läkartidningen. 2014;111:CSTL
2014-03-11


Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2014
Temat på årets Läkemedelsriksdag är Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling. Under dagen kommer vi att diskutera frågor som Ökad användning av antidepressiva- en signal på ökad sjuklighet? Skapar vården ohälsa? ADHD - finns det och vad hjälper?
Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.
4 mars 2014, Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm


Trafikverket investerar för att förhindra självmord
Sveriges Radio
En glädjande utveckling som visar hur samverkan och uthållighet kan ge resultat och att suicid berör oss alla, inte bara psykiatrin
2014-01-312014-04-07