ST: Rekommendationer

Rekommendationer

Specialistföreningarna har sedan utformat rekommendationer som ett stöd för att kunna utföra de direktiv som finns i författningen. SPF har dessutom utvecklat stödskrifter om handledning, utbildningsprocess samt stöddokument för att kunna följa utbildningsprocessen.

1. Rekommendationer för ST-utbildningen enligt Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2021:8

2. Rekommendationer för ST-utbildningen enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8