ST: Specialistansökan

Specialistansökan

För instruktioner om specialistansökan, se Socialstyrelsens anvisningar

Per den 2020-03-02 är stämplingsavgiften 2900 kr som sätts in på Socialstyrelsens konto innan du får ut ditt specialistbevis. Din ansökan kommer att granskas av extern sakkunnig läkare och som kommer att se över ansökan.

Betalas in på BankGirokonto 790-3750.

Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

 

Blankett för ansökan om specialistkompetens, SOSFS2015:8

Anvisningar för ansökan om specialistkompetens, SOSFS2015:8

Blankett för intyg om uppnådd specialistkompetens, SOSFS2015:8

 

Övrig information

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg som du bifogar till ansökan ska skickas in som vidimerade kopior, till exempel utländska diplom.

Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan.

Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset förkomma kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.