Remisser

Svenska Psykiatriska Föreningen svarar på remisser, genom styrelse eller utsedda representanter för professionen, och du kan ta del av våra svar här. Vi publicerar fortlöpande nya remissvar. Önskar du vårat remissvar i någon fråga kontakta oss på mail till någon i styrelsen.

Remisser kommer från flera olika håll, företrädesvis från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund men också direkt från bland annat Socialdepartementet och Socialstyrelsen.