SPUR

SPUR

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT-och ST utbildning.

Enligt SOSFS 2015:8 skall enheter som utbildar ST-läkare genomgå regelbundna externa inspektioner.

SPUR inspektörsutbildning sker via professionens försorg. Det är respektive specialitetsförening som utser sina inspektörer.

SPUR samordnaren inom varje specialitet har ett övergripande ansvar för inspektionerna.

Lipus AB samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna. Läs mer om SPUR inspektioner och hur du kan beställa en sådan på LIPUS hemsida.