ST-läkare i psykiatri

 

 

ST-läkare i psykiatri

ST-läkare i Psykatri, STP, är en intresseförening för ST-läkare inom alla de psykiatriska specialiteterna. STP hette tidigare Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri, SLUP. Det nya namnet ST-läkare i Psykatri, STP, antogs vid årsstämman 2016.

Föreningen var tidigare en delsektion till SPF, men är idag en fristående förening med nära band och ett tätt samarbete till den tidigare moderföreningen. Man blir automatiskt medlem i STP då man som ST-läkare blir medlem i SPF.

STP:s främsta uppgift är att bevaka och verka för utbildning och rekrytering inom psykiatri, detta till exempel genom att årligen anordna den nationella konferensen för ST-läkare i Psykiatri.

Mer information om STP finns på stpsykiatri.se