BT

BT – BAS-tjänstgöring

Riktlinjerna för nya BAS-tjänstgöringen och nya ST som kommer ersätta AT och nuvarande ST är nu ute på remiss. I sammanfattning kommer läkarutbildningen i Sverige vara 6 år istället för 5.5 år och leda direkt till legitimation. Dock kommer man behöva göra BT för att få börja ST-tjänstgöring. BT skall vara minst 12 mån lång, och innehålla obligatoriskt 3 månader allmänmedicin, och 3 månader tjänstgöring vid akutmottagning. 2020-07-01 inleder man med BT för legitimerade läkare (t.ex. kommandes från utlandet) som vill göra ST. Detta kommer löpa samtidigt som det befintliga AT-systemet under en övergångsperiod.

Nya läkarutbildningen (6år) inleddes hösten 2021.

Rekommendationer:

Nedan följer SPF rekommendationer för psykiatri-delmål under BT: