Tidigare nummer 2012-2016

Kön

SP nr 4, 2016

Ladda ner PDF

10 års jubileum

SP nr 3, 2016

Ladda ner PDF

Psykiatrins Byggnader

SP nr 2, 2016

Ladda ner PDF

Det uppblåsbara självet

SP nr 1, 2016

Ladda ner PDF

Skäms!

SP nr 4, 2015

Ladda ner PDF

Känsligt

SP nr 3, 2015

Ladda ner PDF

Extrem

SP nr 2, 2015

Ladda ner PDF

Tillstånd

SP nr 1, 2015

Ladda ner PDF

Nätvärk

SP nr 4, 2014

Ladda ner PDF

Synd

SP nr 3, 2014

Ladda ner PDF

Ändpunkter, del 1,2

SP nr 2, 2014

Ladda ner PDF

Vändpunkter

SP nr1, 2014

Ladda ner PDF

Att skada sig själv

SP nr 4, 2013

Ladda ner PDF

Varför blev jag psykiater egentligen?

SP nr 3, 2013

Ladda ner PDF

Psykiatrins psykologi

SP nr 2, 2013

Ladda ner PDF

Psykiatrins sociologi

SP nr 1, 2013 del 1,2

Ladda ner PDF

Psykiatrins biologi

SP nr 4, 2012

Ladda ner PDF

Var kommer barnen in?

SP nr 3, 2012

Ladda ner PDF

Registrera mera.........

SP nr 2, 2012

Ladda ner PDF

Livstil

SP nr 1, 2012

Ladda ner PDF

Referenser

SP nr 4, 2016 – Kön
Suicidalitetens könsparadox – Ett neurobiologiskt perspektiv  Jan Beskow, sidan 12

10 frågor till Erica Anderson , De fullständiga intervjun på engelska, Stina Djurberg, sidan 54

Om barnaga: Fallet Tanzania , Sofia Johnson Frankenberg, sidan 72

STOPPA ALL BARNAGA NU!  Sofia Johnson Frankenberg, sidan 85

 

SP nr 3, 2016 – 10 års jubileum

Rättshaveristiskt beteende som psykiska ohälsa , Jakob Carlander, sidan 46

Invärtesmedicinare i psykiatrin – klassisk roll i modern kontext, Jarl Torgerson, sidan 54

Effektiv behandling efter suicidförsök, Jan Beskow, sidan 56