SPK 2021

På grund av covid19-pandemi blev årets fysiska konferens konverterad till ett digitalt utbildningsmöte. För att ta del av föreläsningar se https://www.svenskapsykiatrikongressen.se/spk-filmer—foto1