Tidskriften för Svensk psykiatri

Tidsskriften Svensk Psykiatri är SPF:s organ och ges ut i samarbete med Svenska Barn- och ungdomspsykiatriska föreningen och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen. Tidskriften utkommer  med fyra nummer om året.  En onlineversionen av tidskriften publiceras cirka en vecka efter att papperstidningen kommit ut.

 

Ansvarig utgivare

  • Martin Hultén, se SPF styrelse för mailadress.

Huvudredaktör

Redaktörer

Teknisk redaktör

Foto/grafisk design

Annonser eller annonsförfrågan till

annonser@svenskpsykiatri.se