Grundutbildning

Grundutbildning på läkarprogrammen

Läkarutbildningen är för närvarande 6 år i Sverige. Studenterna har teoretisk utbildning, omfattande grundläggande neurovetenskap och klinisk psykiatri inklusive substansbrukssyndrom. De har verksamhetsförlagd utbildning i sluten och öppen psykiatrisk vård. De gör också ett vetenskapligt arbete, som en del fall kan vara inom ett psykiatrinära ämne, och som omfattar en termin.

Läkarstudenterna har kompetensmål som omfattar att kunna bedöma och initialt hantera de problem som drabbar människor med de stora psykiatriska folkhälsosjukdomarna. Examinationsformerna varierar men omfattar både skriftliga och praktiska prov.

Omfattningen av psykiatri i läkarprogrammen varierar något på de orter där den bedrivs i anslutning till Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Det ordnas årligen nationella möten för lärare inom läkarutbildningen.