Bli medlem

Klicka här för att bli medlem.

 

Medlemsavgift:

  • Årsavgiften är för närvarande 900 kr.
  • Pensionerad medlem 700 kr.
    (Pensionär räknas man som från det år man fyller 65 år)
  • ST-läkare betalar halv avgift.

 

Det lönar sig att vara medlem i SPF!

Som medlem i SPF får du bland annat:

  • Prenumeration till tidningar ¨Svensk Psykiatri¨, Nordic Journal of Psychiatry, ¨Nordic Psychiatrist¨
  • Möjlighet att delta i föreningens fortbildningsaktiviteter
  • Möjlighet att ansöka om  föreningens stipendier
  • SPF anordnar gruppresor till kongresser för sina medlemmar
  • Legitimerad läkare har rösträtt vid årsmötet, korresponderande medlem har rätt att närvara vid årsmötet.

 

Vem kan bli medlem i SPF

Alla läkare, vilkas huvudsakliga uppgift är att utöva psykiatrisk verksamhet. Föreningen har en sektion för korresponderande medlemmar. Till korresponderande medlem kan inväljas dels utländsk medborgare med intresse för föreningens verksamhet, dels svensk läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för psykiatrin närstående verksamhet.