Remissvar: arkiv

SPF2022 19: Föreskrift HSLF-FS 2021:8

Ladda ner Storlek: 281 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 17: Internremiss Vårdförlopp depression

Ladda ner Storlek: 59 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 16: Kort etisk analys av omdiagnostisering

Ladda ner Storlek: 172 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 15: Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

Ladda ner Storlek: 135 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 14: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Betänkande av Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor (SOU 2022:40)

Ladda ner Storlek: 158 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 13: Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring + Ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021

Ladda ner Storlek: 133 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 12: Vägen till ökad tillgänglighet delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram, SOU 2022:22.

Ladda ner Storlek: 153 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 11: Socialstyrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Ladda ner Storlek: 187 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 10: Remiss – Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ladda ner Storlek: 174 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 09: Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:06)

Ladda ner Storlek: 161 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 08: En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

Ladda ner Storlek: 155 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 07: Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Ladda ner Storlek: 148 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 05: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer med tillhörande konsekvensutredning.

Ladda ner Storlek: 191 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 04: ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen”

Ladda ner Storlek: 119 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 03: ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård” SOU 2021:78.

Ladda ner Storlek: 156 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 02: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll. SOU 2021:80

Ladda ner Storlek: 150 KB Uppladdat: 2023-04-09

SPF2022 01: Betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

Ladda ner Storlek: 130 KB Uppladdat: 2023-04-09

Validering med mervärde, Ds 2016:24 (Gem 2016/0248)

Ladda ner Storlek: 97 KB Uppladdat: 2017-02-22

Yttrande gällande Förebyggande och behandling av spelmissbruk, Ds 2015:48

Ladda ner Storlek: 33 KB Uppladdat: 2017-02-22

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 (Gem 2016/0136)

Ladda ner Storlek: 44 KB Uppladdat: 2017-02-22

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – Stöd för beslut om behandling

Ladda ner Storlek: 98 KB Uppladdat: 2017-02-26

Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14

Ladda ner Storlek: 36 KB Uppladdat: 2017-02-26

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, dnr S2014/9003/FS

Ladda ner Storlek: 588 KB Uppladdat: 2017-02-26

För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem2015/0112

Ladda ner Storlek: 389 KB Uppladdat: 2017-02-22

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Gem2015/0098

Ladda ner Storlek: 167 KB Uppladdat: 2017-02-26

För kvalitet - Med gemensamt ansvar SOU 2015:17

Ladda ner Storlek: 32 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remiss/gemensam beredning av uppdaterad frågeuppsättning på läkarintyg för sjukpenning och läkarutlåtande för sjuk- och  aktivitetsersättning, (Dnr 032945-2015)

Ladda ner Storlek: 51 KB Uppladdat: 2017-02-25

Rapport från Bergwallkommissionen, SOU 2015:52

Ladda ner Storlek: 51 KB Uppladdat: 2017-02-25

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Ladda ner Storlek: 66 KB Uppladdat: 2017-02-25

Föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som omfattas av läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3)

Ladda ner Storlek: 49 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remiss om förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125, senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicinska krav för innehav av körkort med mera

Ladda ner Storlek: 474 KB Uppladdat: 2017-02-25

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Ladda ner Storlek: 108 KB Uppladdat: 2017-02-25

Remissvar: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem SOU 2020.19

Ladda ner Storlek: 255 KB Uppladdat: 2020-06-16