Styrelse

Ny styrelse valdes i mars 2023 vid föreningens årsmöte på Svenska Psykiatrikongressen, Göteborg.

Maria Larsson

Ordförande

Överläkare Affektiva mottagningen Norra Stockholm Psykiatri

Jonas Eberhard

Vice Ordförande

Överläkare Vuxenpsykiatri Region Skåne, Helsingborg

Tove Mogren

Sekreterare

Överläkare Rättspsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denada Aiff

Skattmästare

Överläkare och regional studierektor för specialistläkare i psykiatri, Västra Götalandsregionen

Steinn Steingrimsson

Vetenskaplig sekreterare

Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Tove Gunnarsson

Redaktör för Svensk Psykiatri

Matilda Naesström

Facklig sekreterare

Överläkare Psykiatriska kliniken Norrlands Universitetssjukhus

Tarmo Kariis

Ledamot

Chefsöverläkare Allmänpsykiatriska slutenvården Centralsjukhuset 651 85 Karlstad

Cave Sinai

Ledamot

Psykiatri inom statlig myndighet

Karl Lundblad

Adjungerad styrelseledamot

Specialistläkare, Norra Stockholms Psykiatri

Daniel Hedqvist

Ledamot, ST-representant

ST-läkare, Psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett

Martin Hultén

Adjungerad styrelseledamot, ordförande emeritus

Chefsläkare, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel,  Region Skåne

Hedersledamöter

(kronologisk följd efter inval)

Lil Träskman-Bendz, Giacomo d’Elia, Lisa Ekselius, Dan Gothefors, Tore Hällström, Lars Jacobsson, Lars von Knorring, Kerstin Malmcrona,  Cecilia Mattisson, Lena Nylander, Hjördis Perris, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Gunilla Román, Lennart Wetterberg, Anna Åberg Wistedt och Marie Åsberg, Göran Tidbeck, Jörgen Herlofson, Ullakarin Nyberg, Bo Runesson, Jerker Hansson, Stina Djurberg, Herman Holm

Foto på senast invalde hedersledamot – Herman Holm:

§ 6. Till hedersledamot må på förslag av styrelsen vid ordinarie föreningsmöte kallas person som på framstående sätt främjat föreningens syften. För beslut om sådant medlemskap krävs minst 2/3 av de vid mötet röstande. Till hedersledamot kan även icke läkare väljas.

Avlidna hedersledamöter

(alfabetisk följd)

Arthur Engel
Arvid Carlsson
Bernhard Jacobowsky
Bo Gerle
Gerdt Wretmark
Göran Eberhard
Jan Beskow
Jan-Otto Ottosson
Johan Beck-Friis
Johan Cullberg
Lars Gunne
Olof Kinberg
Peter Gaszner
Snorre Wohlfahrt
Ulf Rydberg
Yrjö Alanen

(Saknar du någon på listan eller finner någon felaktighet? Kontakta webmaster enl adress nedan)