Update Bipolär sjukdom 2021-04-21

Publicerad: 29 March 2021

Av: Karl Lundblad

Dela: Facebook eller Twitter

Subsektionen Svenska Sällskapet för Bipolär Sjukdom (SSBS) arrangear 21/4 en fortbildningseftermiddag på temat bipolär sjukdom. Den som vill ta del av program i fil-form finner det här!

Bipolar Update 21/4 kl. 14:00 – 16:30

SSBS styrelse vill önska alla varmt välkomna till en fortbildning kring bipolär sjukdom.
Medlemmar, blivande och andra intresserade är varmt välkomna. Anmälan görs till Kristina
Lindwall-Sundel på kls@medicalresource.se som skickar ut länk till mötet veckan innan.

14:00 – 14:05 Bipolar Update introduktion
Maria Larsson ordförande och MAL Affektiva mottagningen II Norra Stockholms Psykiatri

14:05 – 14:30 Om att diagnostisera och avdiagnostisera Bipolär Sjukdom
Johanna Bargholtz vice ordförande och MAL Cereb

14:30– 14:55 Allt om Litium
Martin Schalling professor Karolinska Institutet och ordförande Fonden för Psykisk Hälsa

14:55 – 15:05 Braining i cyberspace
Åsa Anger doktorand och överläkare Psykiatri Sydväst

15:05 – 15:30 Bipolär sjukdom i coronavirusets tid – Första lärdomar från pandemin
Ursula Werneke styrelseledamot och docent Region Norrbotten

15:30 – 15:55 Barn och unga med bipolär sjukdom
Emese Molnar, chefsöverläkare, barn- och ungdomspsykiater, Region Örebro.

15:55 – 16:00 Braining i cyberspace fortsättning

16:00 – 16:25 Depression mer likt bipolär sjukdom än depression
Mikael Landén professor Göteborgs Universitet och kvalitetsregisterhållare BipoläR

16:25 – 16:30 Bipolar Update sammanfattning
Maria Larsson ordförande och MAL Affektiva mottagningen II Norra Stockholms Psykiatri

16:45 – 17:30 Årsmöte
Vi önskar också alla medlemmar varmt välkomna till efterföljande årsmöte med
avslutande skål för allas hälsa. Dagordning på hemsida och i kallelse.

SSBS är en subsektion till Svenska Psykiatriska Förening. Information om hur du blir medlem
hittar du på hemsidan www.svenskpsykiatri.se