SBU: Hantering av hot och våld inom psykiatri – val av läkemedel för sedering i akuta situationer

Publicerad: 27 March 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

I SBU KOMMENTERAR kvalitetsgranskas andra aktörers systematiska översikter av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. SBU har nu granskat och kommenterat en stor engelsk översikt i ämnet:

Hantering av hot och våld inom psykiatri – val av läkemedel för sedering i akuta situationer

Inom psykiatrin används ibland lugnande läkemedel för att stoppa en våldsam patient från att skada andra eller sig själv. SBU finner behov av mer forskning för att underlätta val av lämpligt preparat vid sådan akut sedering.

Slutsatsen är at det är svårt att bedöma vilket läkemedel  är bäst för akut sedering. Experterna bakom översikten fann två behandlingsalternativ där nyttoeffekten ansågs överstiga risken för biverkningar. Men forskningen försvåras av att behandlingen sker i ett akut läge. Dessutom finns det inte sällan missbruk med i bilden, vilket ökar risken för interaktioner med de läkemedel som används.

Rapporten kan läsas i sin helhet på: www.sbu.se/2017_02