Kallelse till nästa möte av Studierektorsnätverket, den 17 oktober 2017 i Stockholm.

Publicerad: 27 March 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Kallelse till nästa möte av Studierektorsnätverket, den 17 oktober 2017 i Stockholm.
Studierektorsnätverket vänder sig till  alla ST-studierektorer inom psykiatri i Sverige. Nätverket har två möte per år.
Nästa möte för Studierektorsnätverket äger rum den
17 oktober 2017, kl 10:00- 15:30
Svenska Läkaresällskapet i Stockholm, lokal Klubbrummet.
Anmälan före den 10/09 till kanslisten@svenskpsykiatri.se
Huvudansvarig: Elina Sarasalo, elina.sarasalo@sll.se