Föreningen är medarrangör i konferens om somatisk sjukdom och psykisk ohälsa

Publicerad: 17 March 2017

Av: Michael Ioannou

Dela: Facebook eller Twitter

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård

Svenska Psykiatriska Föreningen  i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi och Sveriges kommuner och Landsting bjuder för andra gången in till detta höstmöte.

Rubriken för mötet är ”Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård”. Vi har valt detta tema eftersom helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och handlägga metabola sjukdomar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka. Även den personal som finns runt patienterna i det dagliga livet; boendestödjare, på särskilda boende, kommunernas hemsjukvård behöver arbeta med denna målsättning.
Syftet är också att dela med sig av kunskap om hur psykisk ohälsa, bl a kring depression och ångest, självskada, ätstörningar och självmordsrisk behöver upptäckas och behandlas för att kunna erbjuda god somatisk vård.
Mötet vill förmedla kunskap och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling ur ett helhetsperspektiv. Vi har mycket att lära av varandra!

 

Varmt välkomna till mötet i Malmö  den 12–13 oktober!

Anmälan till konferensen öppnar i mitten på augusti.
Deltagaravgiften för mötet är endast 1 995 SEK

Du kan hitta mer information här.