Dokument

Svenska Psykiatriska Föreningen svarar på remisser som du kan läsa under respektive år. Här lägger vi fortlöpande in nya remissvar.

Remisser kommer från flera olika håll, företrädesvis från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund men också från bland annat Socialdepartementet.

Nedan hittar du de senaste remissvaren. Tidigare remissvar hittar du i arkivet.